SEK

Den svenska valutans valutakod är SEK och presenteras med symbolen “kr”. Den består av 100 öre, men sedan 2010 finns inte ören längre som fysisk valuta.

Den svenska kronan skapades 1873 då Sverige tillsammans med Danmark, Färöarna, Island och Grönland beslutade sig för att ersätta sina gamla valutor med en gemensam valuta. Innan hade vi i landet Riksdaler.

  • Den svenska kronan är Sveriges officiella valuta.
  • SEK är valutakoden för den svenska kronan, varav förkortningen för krona är “kr”.
  • I skriven stund är 1 svensk krona värd 0,11 amerikanska dollar.
  • Svenska kronan ersatte riksdaler 1873.

Svenska kronans historia

Kronan infördes i Sverige för första gången 1873 som en ersättning för Riksdaler riksmynt, efter en överenskommelse från den Skandinaviska Valutaunionen. Efter att valutaunionen blivit upplöst, beslutade Sverige, Danmark och Norge att behålla namnen på sina respektive valutor.

Någon gång mellan 1873 och 1876 introducerades de första mynten; 1,2 och 5 öres i brons, 10, 25 och 50 öres samt 1 och 2 kronor i silver samt de på 10 och 20 kronor i guld. Ytterligare 5 guldkronor lades till samlingen 1881.

1902 upphörde tillverkningen av guldmynt, men de försvann inte förrän 1925. Under första världskriget var det en brist på metall, och därmed ersatte järn brons mellan 1917 och 1919. 1920 ersatte mässing silver i mynt på 10, 25 och 50, men 1927 gjordes de om till silver igen.

Sedan 1992 har växelkursen av svenska kronan varit rörlig, där centralbanken ingriper vid behov för att stabilisera kronans värde. Att svenska kronan är en rörlig växelkurs innebär att den inte är fixerad mot priset på andra valutor. Istället varierar den från dag till dag beroende på vilket pris som marknaden sätter.

SEK och negativa räntor

Negativa räntor innebär att köpare köper statspapper med negativ ränta, vilket leder till att de får ut mindre än vad de lånat för. Sverige blev det första landet i världen att experimentera med detta fenomen, då Riksbanken i juli 2009 sänkte målränta till 0,25%. Detta ledde i sin tur till att inlåningsräntan sjönk till –0,2%.

Inledningsvis resulterade detta i att den svenska kronan stärktes, vilket sågs som ett positivt tecken från Sveriges sida för att förbättra ekonomin under den stora lågkonjunkturen 2007 till 2009.

Den svenska ekonomin försämrades dock de nästkommande åren, varav Riksbanken sänkte räntan till noll 2014. När detta inträffade sjönk inlåningsräntan ytterligare, till –0,50%. Detta ledde till att den svenska kronans värde sjönk väldigt mycket, varav den föll med mer än 25% mot den amerikanska dollarn under de första 12 månaderna efter skiftet.

Från 2016 till 2018 sänktes målräntan till –0,5% varav den ändrades till –0,25,5 i slutet av 2018.

Svenska mynt

För närvarande finns det fyra olika mynttyper i Sverige:

1 kr (Åtsida: Carl XVI Gustaf. Frånsida: lilla riksvapnet och texten Sverige 1 krona)
2 kr (Åtsida: Carl XVI Gustaf. Frånsida: Lilla riksvapnet och texten Sverige 2 kronor)
5 kr (Åtsida: Carl XVI Gustafs monogram. Frånsida: Lilla riksvapnet och texten Sverige 5 kronor)
10 kr (Åtsida: Carl XVI Gustaf. Frånsida: lilla riksvapnet utan sköld inflätat med siffran 10)

Svenska sedlar

När det gäller svenska sedlar finns det sex olika typer:

20 kr (Violett färg. Framsida: Astrid Lindgren. Baksida: Landskap i Småland och landskapsblomman Linnea.)
50 kr (Gul/orange färg. Framsida: Evert Taube. Baksida: Hällristningar i Bohuslän och landskapsblomman kaprifol.)
100 kr (Blå färg. Framsida: Greta Garbo. Baksida: Stockholms slott, Stadshuset och Västerbron samt landskapsblommorna kungsängslilja och vit näckros.)
200 kr (Grön färg. Framsida: Ingmar Bergman. Baksida: Raukar i Gotland och landskapsblomman murgröna.)
500 kr (Röd färg. Framsida: Birgit Nilsson. Baksida: Öresundsbron och Skånes landskapsblomma prästkrage.)
1000 kr (Gråbrun färg. Framsida: Dag Hammarskjöld. Baksida: Fjäll i Lappland och dess landskapsblomma fjällsippa.)

E-kronan

E-kronan är ett förslag från Riksbankens sida och kommer i så fall fungera som ett digitalt komplement till kontanter. Men e-kronan ska inte misstas med digitala valutor som kryptovalutor, då kryptovalutor inte är statligt ägda, vilket e-kronan kommer vara.

Att e-kronan tros kunna införas beror på att användningen av både sedlar och mynt minskar i samhället. Samtidigt tillhör Sverige de länder där digitala betalningar tar över snabbast i världen. E-kronan skulle sålunda vara digital och bättre anpassad till vårt digitala samhälle än vad kontanterna är. E-kronan skulle, enligt Riksbanken, fungera tillsammans med det redan existerande betalningssystemet. Det vill säga att en 1 e-krona skulle vara lika mycket värd som en fysisk 1-krona.

Än så länge vet man inte bestämt när, och inte ens om, e-kronan kommer att införas. Men mycket tyder på att e-kronan kommer att bli en del av vårt moderna samhälle inom kort, då allt mindre företag och privatpersoner efterfrågar fysiska kronor.

Svenska kronans växelkursutveckling

Eftersom Sverige sedan 1992 haft en rörlig växelkurs fluktuerar valutan fritt och är inte knuten till någon annan valuta.

Istället för att förändras i samband med andra valutors värde, bestäms förändringar av SEK på de finansiella marknaderna. Bland annat spelar Centralbankernas styrräntor, som Riksbankens reporänta, stor roll. Detta då en sänkning av räntan kan försvaga kronan och vice versa. En lägre ränta minskar nämligen avkastningen på räntebärande värdepapper, något som i sin tur skapar ett kapitalutflöde till andra länder där avkastningen är högre. Som ett resultat av detta minskar efterfrågan på svenska kronor, något som naturligtvis försvagar dess värde.

Andra aspekter, som framtidsförväntningar, spelar också stor roll för den svenska kronans växelkursutveckling. Oro på finansiella marknader kan exempelvis leda till ett sjunkande värde. Detta har man bland annat sett under coronakrisen, där kronan försvagades under mars 2020. Värdet på den svenska kronan stärktes dock under det andra kvartalet samma år och fortsatte i samma spår under tredje och fjärde kvartalet likaså. Under 2021 har växelkurserna utvecklats rätt stabilt.

Andra faktorer, som produktivitetsutveckling och bytesförhållanden i landet kan också påverka den svenska kronans växelkursutveckling. Om Sveriges produktivitet stiger i en långsammare takt gentemot andra länders, kan växelkursen förväntas vara mer långvarigt svag.

Frågor och svar angående SEK

Vad heter den svenska valutan? Den svenska valutan heter svensk krona, varav valutakoden är SEK och förkortningen är kr.

Vilka länder använder den svenska kronan? Det är endast Sverige som använder sig av den svenska kronan.

Hur löser man in gammal svensk krona? I Sverige är alla gamla sedlar och mynt ogiltiga. De går ej att lösa in på banker, men däremot erbjuder Riksbanken möjlighet för inlösen mot en betalning.

Är den svenska kronan knuten till en annan valuta? Nej. Sedan hösten 1992 har växelkursen för SEK varit rörlig.

Vad påverkar svenska kronans växelkursutveckling? Eftersom svenska kronans växelkurs är rörlig påverkas den bland annat av finansiella marknader, framtidsförväntningar och produktivitetsutvecklingen.